Overblijven

Wat u en uw kind moeten weten over het overblijven op b.s. de Veste

Overblijven op de de Veste is gezellig en leuk. 
U kunt uw kinderen met een gerust hart over laten blijven onder toezicht van onze geschoolde overblijfouders. 

Hoe en waar ? 

De kinderen eten in de overblijfruimte van school. Op dinsdag en donderdag eten  groep 1 en 2 in het lokaal van BSO de Schat, dit is voor de kinderen veel rustiger.
De overblijfkinderen uit groep 1 en 2 worden even voor 12 uur bij hun klas opgehaald door een overblijfouder.

Tijd

De kinderen eten van 12.00 tot 12.15 uur. En van 12.15 tot 13.00 uur kunnen ze vrij spelen. Bij goed weer buiten; bij slecht weer binnen. De speelplaats wordt tot 13.00 uur afgesloten. Als kinderen klaar zijn, kunnen ze onder toezicht van een overblijfouder buiten gaan spelen vanaf 12.15. Er blijft ook toezicht binnen en om 12.30 uur streven wij erna dat iedereen buiten is.Waarom is overblijven zo leuk ? 

 • Als je jarig bent mag je grabbelen.
 • Er wordt elke middag voor een snoepje gezorgd.
 • Een aantal weken per jaar delen we iets anders lekkers uit.
 • Vanaf april  t/m. september trakteren regelmatig op een ijsje.
 • En in juni hebben we ook nog een feestweek vol verrassingen.
 • We bieden de kinderen regelmatig nieuw speelmateriaal aan en we stimuleren ze daar samen op een leuke manier mee om te gaan.
 • Als het slecht weer is gaan we knutselen en doen spelletjes. De kleinsten gaan in de speelzaal spelen.
 • Voetballen doen we in groepjes en in overleg.
 • Regels hebben we natuurlijk ook, die kunt U nalezen in ons beleidsstuk.
 • Vaste overblijvers die om bepaalde reden niet overblijven (bv. ziekte, vakantie) graag even doorgeven via de brievenbus van het overblijven of mail wimgerry@home.nl 
 • Bij ongewenst gedrag of structureel overtreden  van de regels krijgt uw kind een waarschuwing. Bij nog een waarschuwing neemt de directie contact met u op.


De kosten

Als uw kind een keer overblijft, betaalt u hiervoor  € 2,00. U kunt ook een “strippenkaart” kopen deze kost € 15,00 voor 12 keer overblijven. Deze blijft geldig zolang uw kind(eren) op school zitten. Overgebleven strippen worden aan het eind van de schoolperiode terug betaald. U kunt betalen door uw kind(eren) een enveloppe met gepast geld mee te geven. Vermeldt hierop de naam van uw kind(eren) en de groep. De enveloppe kunt u deponeren in de speciale witte “overblijf brievenbus”. Deze hangt bij de hoofdingang tegen de muur van het eerste lokaal.

Wat krijgt u hiervoor ?

Als uw kind graag iets warms tussen de middag heeft, kunt u een zakje soep meegeven. Bekers zijn aanwezig. Wij hebben met het schoolteam een snoepbeleid, daarom zorgt het overblijfteam iedere middag voor een snoepje en regelmatig voor een andere traktatie.   
En natuurlijk begeleiden en helpen onze overblijfouders uw kind zo verantwoord mogelijk tijdens het overblijven.  

Wie is er wanneer?

MAANDAG      
Gerry de Groot   
Nel Zijlmans     
Gerry van den Kieboom
Nicole Schellekens

DINSDAG         
Gerry de Groot                                      
Nel Zijlmans   
Tamara Vugts
Gitte IJpelaar
Joost Roovers

DONDERDAG  
Gerry de Groot                                                    
Nel Zijlmans                            
Jolanda Meijs   
Tamara Vugts (om de week)
Gitte IJpelaar (om de week)                                      
 
VRIJDAG        
Gerry de Groot
Jolanda Meijs                                         
Gerry van den Kieboom   

 

Als er vragen of bijzonderheden zijn, kunt U contact opnemen met de overblijfcoördinator: Gerry de Groot  tel. 313691 of 06-13822176  mail: wimgerry@home.n

Overblijvers in professionele handen. 

(geschreven door een overblijfouder).   

U denkt natuurlijk, wat moet ik nou met zo’n kreet ? Maar in deze tijd waar steeds meer moeders ook gaan werken en hun kinderen overlaten aan de  tussenschoolse opvang (overblijven), wil je als school dat dit goed geregeld wordt.   
Daarom zijn alle overblijfouders op cursus gegaan. De cursus “Overblijvers in professionele handen”, bestond uit verschillende bouwstenen.       
De bouwstenen “Praten met kinderen, luisteren naar kinderen”  hebben alle overblijfkrachten goed doorlopen. Daarnaast zijn er meer bouwstenen zoals “In gesprek met ouders en leraren”, “Een goede sfeer tijdens het overblijven”, “Spel en ontwikkeling”, “Het team van overblijfkrachten”. 
Tijdens het volgen van de bouwstenen krijg je veel nuttige raad en tips en breng je dit ook in de praktijk. Ook de uitwisseling van praktische problemen en oplossingen met overblijfkrachten van andere scholen heeft ons heel goed geholpen. We hebben zelf het idee dat na het volgen van de cursus onze manier van omgaan met de kinderen is verbeterd en dat dit de sfeer tijdens het overblijven zeker ten goede komt.   Natuurlijk moet overblijven pedagogisch verantwoord zijn, maar het moet volgens ons overblijfteam vooral ook leuk zijn en blijven. Het is tenslotte een vrij uurtje voor de kinderen. Wij hopen het overblijven met plezier te blijven regelen voor u en uw kinderen. 

Groetjes,  Het overblijfteam.