Verlofaanvraag


Zoals u weet heeft elk kind recht op onderwijs: tenminste 7520 uur in acht jaar. Minder mag niet. Dat betekent dat uw zoon of dochter op onze school geen les mag missen omdat wij niet meer onderwijs geven dan het aantal van hierboven. Toch bestaat er een mogelijkheid om bij “gewichtige omstandigheden” een verzoek tot verlof in te dienen. De directeur verleent hier al dan niet toestemming voor. U kunt hier zien wat de wetgever verstaat onder gewichtige omstandigheden.

Hoe gaat u te werk voor het aanvragen van verlof?

  • u gaat naar de directie en vraagt om een “Aanvraagformulier verlof” of u kunt het hier downloaden
  • u vult deze in en levert het verzoek in bij de directie of mailt het verzoek naar infodeveste@leerrijk.nl .
  • de directie kent toe of wijst af
  • u ontvangt het formulier weer van de leerkracht waarop is aangegeven of u het verlof krijgt of niet.

In schema ziet het er zo uit