Overblijven

Wat u en uw kind moeten weten over het overblijven op b.s. de Veste

Aangezien wij het contimurooster hanteren eten de kinderen met de leerkracht.

Na het eten spelen de kinderen een half uur buiten. 
Tijdens het half uur dat de leerlingen buitenspelen, wordt er door vier vrijwilligers gesurveilleerd. Deze vrijwilligers zijn in het bezit van een geldige VOG-verklaring.
Bij slecht weer blijven de leerlingen in hun eigen groep en surveilleren de vrijwilligers in deze groepen. De leerkracht zorgt dan voor ontspannende activiteiten gedurende de pauzetijd.

Deze vrijwilligers worden bekostigd door een vrijwillige bijdrage van €20,- per kind per jaar. Deze bijdrage valt buiten de vrijwillige ouderbijdrage die de ouderraad per schooljaar vraagt voor activiteiten die zij voor de school organiseren.