Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een aantal ouders van leerlingen op onze school. Deze ouders organiseren samen met het team van de school allerlei activiteiten.

 

De taken van de ouderraad.

  1. Het bevorderen dat ouders zich voor school gaan interesseren.
  2. Het bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten op school.
  3. Het organiseren van ontspanningsactiviteiten . Waar nodig worden de activiteiten vanuit de oudervereniging opgestart. Voorbeelden: Het organiseren van Sinterklaasactiviteiten, Carnaval, Pasen en de Vestedag.

 

Vrijwillige bijdrage

Om de activiteiten die de Ouderraad organiseert te kunnen financieren, wordt aan alle ouders een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Omdat elk kind aan elke activiteit deelneemt, is de contributie voor elk kind in het gezin gelijk, te weten per kind per jaar € 12,50. Voor kinderen die later in het schooljaar instromen is de bijdrage gesteld op 1/10 deel van bovengenoemde bedrag voor elke maand dat het kind op school is tot het einde van het schooljaar. We rekenen van september tot en met juni. U ontvangt bericht van het bestuur wanneer u de bijdrage kunt betalen. Het rekeningnummer van de ouderraad is NL63RABO0156514338.

Alle activiteiten worden betaald uit deze bijdrage met uitzondering van de schoolreis, de Vestedag en het schoolkamp. Dit wordt apart betaald omdat deze kosten een grote aanslag doen op het totale budget. De kosten voor de schoolreis/Vestedag bedragen ongeveer € 17,50 per kind. De kosten van het schoolkamp bedragen ongeveer € 70,00 per kind. Deze kosten zullen in de loop van het schooljaar aan u bekend worden gemaakt indien van toepassing.

 Leden van de Ouderraad: 

Naam
Renate van Bavel
Miriam Fens 
Mariska Nerings

Priscilla Smits
Miranda Metzke
Marieke Raaijmakers
Sharona Snoeren
Jitske Akkermans
Daniëlle Meijs
Karin Verharen

Taak
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

 

 

Heeft u vragen dan kunt u de ouderraad altijd een mail sturen ouderraaddeveste@leerrijk.nl 

Heeft u als ouder algemene vragen over het onderwijs, dan kunt u terecht op 50tien of bellen naar het gratis nummer 0800 5010 (bereikbaar op schooldagen tussen 10.00u en 15.00u).