Zoeken

Intern ondersteuningsplan

Dit ondersteuningsplan heeft als doel: ‘Het inzichtelijk maken van de zorgstructuur zoals deze in ons samenwerkingsverband wordt gehanteerd en hoe wij als basisschool de Veste hier vorm aan geven.’

Intern ondersteuningsplan versie september 2020